× Home Amicitia Activiteiten Foto's Contact

Amicitia

In het toenmalige dorp Brouwhuis is Amicitia in 1964 opgericht als fanfare. Intussen hoort Brouwhuis bij Helmond en is Amicitia in de tachtiger jaren een harmonie geworden.

Naast een harmonieorkest heeft Amicitia een opleidingsorkest waar beginnende muzikanten spelen. De vereniging wordt gesteund door een raad van commissarissen, welke alleen toegankelijk is voor vrouwen.

Harmonieorkest

Het harmonieorkest bestaat uit ongeveer 40 leden en speelt in de vijfde divisie en is aangesloten bij de Brabantse bond van muziekverenigingen. Hoewel de meeste leden in Helmond Brouwhuis wonen, is uiteraard iedereen van harte welkom. De nadruk ligt op lichte muziek. Muziek die prettig is om te horen, maar die ook prettig is om te spelen. Marsen, ouvertures, filmmuziek, popmuziek en nog meer stijlen, zorgen altijd voor voldoende afwisseling voor publiek en muzikanten bij de concerten die we organiseren. Bij activiteiten binnen de gemeente Helmond is Amicitia actief. Denk hierbij aan aubades met Koningsdag of de intocht van de wandelvierdaagse. En verbonden aan de wijk Brouwhuis worden daar ook verschillende activiteiten muzikaal opgeluisterd.

Het harmonieorkest repeteert op dinsdagavond, van 20.00 tot 22.00 uur in gemeenschapshuis de Loop, waar Amicitia thuis is. Sinds oktober 2044 staat het harmonieorkest onder leiding van dirigent Willy Schmitz. Dirigenten voor hem waren onder andere Gert v Kraay, Theo Lokin en Mari van Gils.

Opleidingsorkest

Het opleidingsorkest van Amicitia bestaat uit ca. 20 muzikanten. Wanneer je een tijd les hebt gevolgd, kun je instromen in het opleidingsorkest. Behalve de leerlingen spelen er ook een aantal muzikanten uit het harmonieorkest mee om de bezetting compleet te maken. De muziek die gespeeld wordt varieert van pop, film tot licht klassiek.

Een aantal keer per jaar treden we op bij eigen concerten of bij een uitwisseling met andere verenigingen. Ook begeleiden we projecten op de basisscholen in Brouwhuis en Rijpelberg.

Het opleidingsorkest staat onder leiding van Paul van de Veerdonk en repeteert op dinsdagavond van 18:45 uur tot 19:45 uur in De Loop.

Raad van Commissarissen

Harmonie Amicitia heeft als enige harmonie in Nederland een Raad van Commissarissen die volledig bestaat uit dames. Deze unieke Raad telde bij de oprichting in 2007 zeven leden maar is inmiddels uitgegroeid tot 23 leden. De eerste Beschermvrouwe van onze Raad van Commissarissen was Tonja van den Broek. Na het overlijden van Tonja werd in 2020 Maria de Kimpe onze Beschermvrouwe.

Wij zijn een gezellige club van dames die met veel plezier de harmonie begeleiden bij serenades en concerten. Daarnaast ondersteunen wij de vereniging met financiële middelen. Zo schonken we enkele instrumenten, financierden we een nieuw vaandel en leverden we een bijdrage aan de aankoop van de nieuwe uniformen. Dit doen we niet alleen met eigen middelen, we doen hiervoor ook een dankbaar beroep op onze sponsoren.

Wij vinden het een groot genoegen om op deze wijze bij te kunnen dragen aan het muzikaal plezier van de leden van onze harmonie en de ontwikkeling van onze vereniging.

Lid Worden

Wij vinden het fijn dat je interesse toont in harmonie Amicitia en we geven dan ook graag wat meer informatie.

Heb je nog nooit een instrument bespeeld? Of wil je jezelf verder ontwikkelen op een instrument? Dan kun je via “Amicitia” bij Kunstkwartier lessen volgen. De vereniging zorgt voor de aanmelding en een goed verloop van de lessen. De lestijd wordt altijd in overleg gepland en daarbij wordt natuurlijk ook rekening gehouden met school/ werk en eventuele andere hobby's. Wanneer je lid wordt van onze vereniging krijg je een instrument in bruikleen.

Van opleiding naar opleidingsorkest

Op het moment dat je in je les ver genoeg gevorderd bent, mag je mee gaan spelen in het opleidingsorkest. Dit orkest repeteert iedere week op dinsdagavond van 18.45 uur tot 19.45 uur in gemeenschapshuis De Loop aan de Peeleik 7 in Brouwhuis. Het opleidingsorkest staat onder leiding van Paul van de Veerdonk.

De muziekstukken worden dan natuurlijk wel wat moeilijker. Maar het is ontzettend leuk om samen met anderen in zo’n orkest te mogen spelen. Daar speel je veel herkenbare muziek, zoals bijvoorbeeld uit Disney-films en popmuziek.

Harmonieorkest

Voor elke muzikant blijft het uiteindelijke doel om mee te mogen spelen met het harmonieorkest. Dit staat onder de muzikale leiding van Mari van Gils. Het harmonieorkest repeteert ook iedere dinsdagavond in Zaal de Loop van 20.00 uur tot 22.00 uur. Het harmonieorkest heeft een bezetting van ongeveer 40 muzikanten. We treden niet alleen op in Helmond maar ook in de regio of waar we gevraagd worden. Ook zijn we paraat bij diverse festiviteiten in onze wijk.